Back to All Events

Bàrdachd Gàidhlig a’ Chogaidh Mhòir (The Poetry of the Great War)

  • Bun-Sgoil Ghàidhlig IV2 6BA (map)

Annella Nic Leòid & Jo Nic Dhòmhnaill