TGSI LXV (2006-2009)

DSC_3783 (2).JPG
logo2.jpg
DSC_3783 (2).JPG
logo2.jpg

TGSI LXV (2006-2009)

20.00

Contents: Beul-aithris à Earraghàidheal is na h-Eileanan bho Làmh-sgrìobhainnean Mhiclagain; Fèisean nan Gàidheal; Beatha agus Bàrdachd Bàrd Chliuthair; Place-names in Gaelic oral tradition;’ Artists of the Gàidhealtachd c.1745-c.1910; The Highlands and the Hebrides through the literature of travel; Reversing the decline of Gaelic – the contribution of Gaelic medium education; Foillseachadh sa Ghàidhlig; Guthan Gallta ann an cùbaidean Gàidhealach; Murdoch Mackenzie of Ardross and his account of Clan Chattan; Addresses by John A MacPherson and Cailean MacLean.

Quantity:
Add To Cart